Australia Australia

Want to know how Australia compares to other countries? View country league.

elite Overclocker Ranking

The elite overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 574.80 Australia SniperOZ Australia Australia OC
2. 447.40 Australia zeropluszero Australia Australia OC
View full ranking

Extreme Overclocker Ranking

The extreme overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 2254.10 Australia KaRtA Australia Australia OC
2. 2109.80 Australia macsbeach98 United States Warp9-systems
3. 1898.30 Australia unityofsaints Overclock.net
4. 1085.70 Australia Bullant United States Warp9-systems
5. 920.40 Australia Bilko AMD Red Team
6. 237.20 Australia Chilli-Man Australia Australia OC
7. 191.90 Australia mattfleg Overclock.net
8. 177.90 Australia AG-TAS Australia Australia OC
9. 166.10 Australia bob(nz) Australia Australia OC
10. 10.50 Australia ginger_nuts81 Australia Australia OC
View full ranking

apprentice Overclocker Ranking

The apprentice overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 824.60 Australia GB-Perth Australia Australia OC
2. 162.80 Australia (PTP) ShmoeMo Australia Australia OC
3. 139.50 Australia ozzie Australia Ozz OC
4. 62.50 Australia Coldwove Australia Australia OC
View full ranking

enthusiast Overclocker Ranking

The enthusiast overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 835.50 Australia avalanche United States Warp9-systems
2. 626.50 Australia cbjaust United States Warp9-systems
3. 323.80 Australia Cautilus OC Krue
4. 96.00 Australia bknol3l Overclock.net
5. 50.90 Australia SocksKeepyouWarm Australia Enthusiasts of Australia
6. 32.90 Australia im late Australia Australia OC
7. 29.60 Australia trusword59 Australia Australia OC
8. 24.50 Australia GidonsClaw Australia Australia OC
9. 21.60 Australia glnn_23 United States Warp9-systems
10. 18.30 Australia Lemtea Australia Enthusiasts of Australia
View full ranking

novice Overclocker Ranking

The novice overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 94.90 Australia Jorgejones96 Australia Australia OC
2. 69.10 Australia SupraFTW Australia Novices of Australia
3. 30.10 Australia DGT117 Australia Novices of Australia
4. 22.40 Australia XDbored Australia Novices of Australia
5. 21.40 Australia dansv8 Australia Novices of Australia
6. 21.00 Australia FloZam Australia Australia OC
7. 20.30 Australia norgan Australia Novices of Australia
8. 20.20 Australia JrFester Australia Novices of Australia
9. 15.80 Australia Slopz Australia Novices of Australia
10. 15.50 Australia zekefloyd Australia Novices of Australia
View full ranking

rookie Overclocker Ranking

The rookie overclockers of Australia

Rank Day Week Month Points Overclocker Team
1. 52.20 Australia Gibbzy1991 OC Krue
2. 37.70 Australia kylavool Australia Rookies of Australia
3. 20.10 Australia DraconicNex Australia Rookies of Australia
4. 15.80 Australia HAHA_UMADBRO Turkey i7-7700
5. 14.00 Australia alatron978 Australia Rookies of Australia
6. 13.40 Australia VectorTurtle Australia Rookies of Australia
7. 12.40 Australia Xylorimba Australia Rookies of Australia
8. 6.00 Australia Zacker00 Australia Rookies of Australia
9. 4.80 Australia HPdeskjet Australia Rookies of Australia
10. 3.80 Australia S1R-CORSA1R Australia Overclockers Australia (OCAU)
View full ranking